Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kosova ve makedonya türk ağızlarında isim çekim ekleri

Yazar kurumları :
Priştine Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Balkanlar'da konuşulan Türkçe Anadolu'dan gelen Türkler tarafından yerleştirilip geliştirildiği için, doğal olarak Anadolu Türkçe'nin tüm gelişim evrelerini yaşamıştır aynı bütünsellik içinde. Ancak şu da bir gerçektir ki, Anadolu'dan gelen Türk halkının tümü aynı yörenin insanı değildir. Dolayısıyla aralarında küçük dil farklılıkları da (ağız farklılıkları) bugünden farklı değildir. Böylece değişik yöre halkı buraya yöresinin dil özelliğini de beraberinde getirmiştir ki bugün bölgemizdeki Türkçe içinde farklı yörelerde farklı konuşmanın bir nedeni bu noktaya bağlanabilir. Bugün karşılaştiğimiz bu farklı dil özelliklerini dilin tarihsel gelişimi içinde tek bu nedene bağlamak doğru değildir. Bu ancak nedenlerden biridir. Oysa en büyük neden, yerli halkla temas sonucu onların dil özelliklerinin yavaş yavaş Türkçe'ye girmesi ki bugün bölgemizde konuşulan Türkçe'nin karşılaştığı en büyük sorun, diğer dil ve kültürlerin kaçınılmaz baskısıdır.Çok dilli bir ortamın etkisi bu Kosova ve Makedonya Türk Ağızlarının oluşumuna sebep olmuştur.Bu gibi etkiler ağızların ses bilgisi, biçim bilgisi, södizimine, söz varlığında görmekteyiz. Bu çalışmayı doktora için derlediğim metinler üzerinde araştırma yaparak gerçekleştirdim. Standart Türkçe'de kullanılan çekim eklerin farklı biçimleri örneklerle göstermeye çalışacağız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turkish spoken by the Turks from Anatolia to the Balkans, is developed by placing the natural thing to have lived the same integrity as the Anatolian Turkish language in all developmental stages. But this is also a fact that people coming from Anatolia Turkish people are not all in the same region. Therefore, some minor language differences between them (differences in mouth) is not differente from today. Thus, different region of the local people here in our region that today has brought about the language feature in Turkish can be connected to this point because of the different regions of a different speech. Today we face a different language features that cause it to bind only in the historical development of language is not correct. This is one of the only reasons. But the biggest reason, as a result of contact with the locals slowly to Turkish entry into their language features that today the biggest problem faced by Turkish-speaking region, other languages and cultures pressures in a multilingual environment .this became inevitable effect of causing the formation of the Kosovo and Macedonian Turkish Mouths.These effects such as sound knowledge of dialects, the format information, words, we see the presence of mention. This work was compiled for a doctorate study doing research I performed on the text. We Try to show examples of different forms of standard suffixes used in Turkish.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :