Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konumsal veri altyapı politikaları ve belediyeler

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Emlak ve Emlak Yönetimi Programı1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda konumsal verinin gittikçe artan önemi belediyeleri konumsal veri yönetim stratejileri geliştirme yönünde teşvik etmiş ve bazı belediyeler geliştirdikleri Kent Bilgi Sistemi uygulamalarıyla daha etkin hizmet sunma yolunu tercih etmişlerdir. Bununla birlikte kente yönelik hizmet sunan diğer kamu kurumlarının benzer verileri farklı biçimlerde üretmeleri ve kullanmaları sonucunda çok büyük zaman ve maliyet kayıpları ortaya çıkmakta ve bir kurumun ürettiği konumsal veriler diğer kurumlar tarafından kullanılamamaktadır. İşte bu noktada önem kazanan konumsal veri altyapısı, tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve konumsal bilgiye ihtiyacı olan tüm kesimler arasında işbirliği sağlayarak tüm kesimlere ihtiyaç duydukları veri ve hizmetlere anlık erişim ve kullanım imkanı sağlayan bir politika olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla konumsal verilerin etkin bir biçimde üretilmesi ve standart hale getirilmesi ancak konumsal veri altyapı politikaları ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada belediyeler açısından büyük öneme sahip olan konumsal veri altyapı politikaları güncel gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği süreci ve Türkiye'nin bilgi toplumu yolunda bir yol haritası niteliğinde olan Bilgi Toplumu Stratejisi bağlamında ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

Nowadays increasingly importance of spatial data induces municipalities to develop spatial data management strategies and some municipalities have prefered more effeicient service delivery way by Urban Information System applications, developed by them . However, similar data production in different ways by other public institution delivering services for urban causes loss of a lot of time and money and spatial data produced by an institution can't be used by another institution.The spatial data infrastructure , important in that point, collaborates among all public institutions, local administrations, private sector, all sectors needing spatial data and we can face with this as politics enabling to use and access for the services and data needeb by a sectors online. Therefore, producing and standartizing spatial data efficiently is only possible by spatial data infrastructure politics. In this study, spatial data infrastructure politics having great importance for municipalities will be deal with as well as current developments in point of EU process and Information Society Strategies, in quality of roadmap for Turkey's information society.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :