Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kılıç kalem münâzarası

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kılıç-kalem münâzarası üzerinde durulmaktadır. Münâzaranın kelime ve terim anlamları açıklandıktan sonra Arap, Fars ve Türk edebiyatında münâzara konusunda özet bilgi verilmiştir. Türk edebiyatında münâzara başlığı altında genel olarak münâzara türündeki eserler, özelde kılıç kalem münâzaraları üzerinde durulmuştur. Makalede on dördüncü yüzyıl Divan şairi Ahmedî'nin "Kasîde fî-Bahsi's- Seyf ve'l-Kalem" adlı kasidesi şekil ve içerik yönünden incelenmiştir. Çalışmanın sonunda kasidenin metni bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study focuses on the "münazara" of sword-pen. After explaining the meaning of the debate as a word and term, summary information about debate in Arabian, Persian and Turkish literature is given.The general emphasis is put on the Debates in Turkish Literature, and specifically on the sword-pen debates.A 14th century court poet Ahmedi's kaside named as "Kasîde fî-Bahsi's-Seyf ve'l-Kalem" is examined in terms of form and content in this paper.The full text of the kaside is at the end of the study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :