Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu göç yönetiminde türk iltica ve menşe ülke bilgi sistemi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü2
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde ülkelerin önemli bir konusu haline gelen göç sorunu, insanlık tarihinin başlangıcından beri var olduğu söylenebilir. Göç, başından beri insanlık tarihinin bir parçası olmuştur. Bu nedenle İnsan hareketleri ve özellikle yasadışı geçişler bölgesel sınırlar çizildikten sonra önemli konular haline gelmişlerdir ve çözümlenmesi gereken birer kamu yönetimi konusu olmuşlardır. Türkiye göç süreci ve bu sürecin geçiş noktasında coğrafik, psikolojik, yönetsel ve daha birçok bakış açılarında gelişmeye ihtiyacı olan bir ülke durumdadır. Özellikle göç sürecini yönetmek için kamu yönetiminde yeni ve özgün yapılara ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemizde göç alanında uzun yıllardır bilgi ve deneyim sahibi olan Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut ve İltica Daire Başkanlığı tarafından güncel gelişmiş ülke sistemlerine uygun olarak çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada güncel sistemlere uygun olarak İltica ve Menşe Ülke sistemleri ve ülkedeki bu sistemlere uygun olarak geliştirilen sistem ve sistem kurgulanırken başvurulan kaynak ve metotları(n) ortaya konması hedeflenmiştir. Geçici sığınmacılık ve mültecilik alanında çalışan; özellikle polis, kamu yönetimi ve hukuk alanında görev yapan süreç yönetici ve düzenleyicileri, avukatlar, hakim ve savcılar, diğer eğiticiler için yeni bir kavram olan Menşe Ülke Bilgi Sistemide ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Human mobility, in particular, illegal entrances in aftermath of making of the borders has been an important concern and subject for countries Turkish migration processes, at the very transformatory point, are in a state of need for developing a wide of array of perspectives, geographic, administrative and a multitude of disciplinary perspectives. There exists an overwhelming need for novel and original structures to manage migration processes, specifically speaking. Different studies have been carried out up to contemporary standard by the Directorate of Turkish National Police Aliens, Border and Asylum Department renowned for its knowledge and experience in such matters of migration. From the perspective given, resources and methods referred in the making of the system and systems developed in countries making use of Asylum and Country of Origin up to day's standards shall be discussed and elaborated in detail. In addition, the system of Country of Origin Information, a new concept for those, especially for police, public administrators, attorneys, judges, educators and lawyers working in the fields of asylum seekers and refugees shall also be a matter of discussion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :