Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadastroda yeni yaklaşımlar ve kentsel yapıya etkileri

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Emlak ve Emlak Yönetimi Programı1
Görüntülenme :
686
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kentleşme sorunlarının azaltılabilmesine yönelik olarak uygulanan politikalardan bir tanesi arazi kullanım politikaları olmakla birlikte bu politikaların en önemli bileşenlerinden birisini kadastro kavramı oluşturmaktadır. Bu çalışmada, son dönemlerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemli unsurlarından bir tanesi haline dönüşen kadastro sistemlerinden ve bunların yeniden yapılandırılmasına yönelik geliştirilen yeni yaklaşımlardan ikisi olan Kadastro 2014 Vizyonu ve Üç Boyutlu Kadastrodan bahsedilmiş ve bu yaklaşımların kentsel alanlara olan etkileri ile Türk kadastral sisteminde var olan yapısal sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayacağı konuları üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Today as well as the land use politics is one of the politic simple mented toreduce urbanization issues, the term cadastro is one of the most important elements of these politics. In this study, first the cadastral systems converted the one from the important components of sustainable development target sand the two new approaches, Cadastre 2014 Vision and 3D Cadastre, developed ore construct these have been mentioned, and then the impacts of these approaches on urban are a sand the issues of how they could contribute for solving constructive problems in the Turkish Cadastral System have been analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :