Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin sınıf ve cinsiyete göre sınav kaygı düzeylerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Sınav kaygısı, okul ve sınavlardaki başarıyı etkileyen bir durumdur. Eğitim öğretim hayatlarının ilk yıllarında sınav ile tanışan öğrenciler hayatlarının devamında da sürekli sınavla karşı karşıya kalmaktadırlar. İlköğretim öğrencileri, arkadaşlarıyla birlikte paylaşımda bulunması gerektiği dönemlerde geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirmek için onlarla rekabet ortamına girerler. Bu çalışmanın amacı liselere giriş sınavlarına hazırlanan ilköğretim öğrencilerinin sınav kaygı düzeylerinin cinsiyet ve sınıflara göre gösterdiği farklılığı belirlemektir. Çalışma, Edirne ili Keşan ilçesinde öğrenim gören 55 6. sınıf, 49 7. sınıf ve 61 8. sınıf olmak üzere toplam 165 ilköğretim öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilere aynı dönemde Sınav Kaygısı Ölçeği uygulanmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, sınav kaygı puanlarında sınıflar arasında anlamlı fark bulunmuştur. Öğrencilerin sınav kaygısı üst sınıflara çıkıldıkça artmaktadır. Cinsiyet açısından ise sınav kaygısı açısından farklılık bulunmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Test anxiety is an important factor that affects the success of a student during his education life as well as his performance in the examinations. Students who are introduced to examinations in the beginning of the school years are exposed to tests throughout their lives. Primary school students who are expected to learn to share during that age find themselves in a competitive environment in order to attain success. The aim of this study is to investigate whether text anxiety differs according to the students' gender and class. The sample consists of 165 students who are at 6th, 7th and 8th grade. A test anxiety scale has concurrently been applied to the students. According to the results of this study, there is a significant difference of test anxiety in terms of class levels whereas there is no significant difference of test anxiety in terms of the genders of the students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :