Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 1.,2. ve 3. sınıf türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer verilen eğitsel oyun etkinliklerinin incelenmesi ve alternatif etkinlik önerileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Çocuklar tarafından oynanan oyun, sadece evle veya oyun bahçesiyle sınırlandırılmış bir etkinlik değildir. Eğitsel özelliği olan oyunları, özellikle ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin sıkça kullanması gerekmektedir. Çünkü oyun etkinlikleriyle zenginleştirilmiş ders, zevkli, kolay öğrenilebilir ve hatırlanabilir hale gelir. Bu çalışmanın amacı, eğitsel oyun tekniğinin Türkçe öğretiminde kullanım alanını ve sıklığını belirlemektir. Öncelikle oyun kelimesinin tanımı ve eğitsel oyun tekniğinin özellikleri belirtildi. Bundan sonra, eğitsel oyunun çocuğun gelişimi üzerine etkileri açıklandı. İkinci olarak, Türkçe öğretiminde eğitsel oyun tekniğinin kullanımı hakkında literatür oluşturmak için, ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıf "Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitapları"nda yer alan eğitsel oyun etkinlikleri belirlenip gruplandı. Bu araştırmada, bütün veriler, kaynak taraması ve doküman incelemesi ile toplandığı için, tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Bu çalışmanın bulguları, eğitsel oyun tekniğinin, ilköğretim birinci kademe "Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitapları"nda yeterli olarak kullanılmadığını ortaya koyar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Game played by children is not the activity confined to only home and playground. Games with pedagogical content should be used oftenly by the first stage primary education teachers. Because the lesson enriched by game activities becomes enjoyable and easily learned and remembered. The objective of this study was to determine the scope of use of educational game technique and its frequency in teaching of Turkish. Firstly the concept of "game" and the properties of educational game technique were defined. Thereafter its effects on the child development were explained. Secondly, the activities of educational game in the guidebooks to first, second and third class of first stage primary education for Turkish Teachers were determined and classifed in order to make a bibliography about the use of educational game techniques in the teaching of Turkish. This study is a kind of qualitative research in the scanning model since all data were collected by literature scanning and reviewing documents. The findings of this study conclude that educational game technique was not used sufficiently in the guidebooks to first, second and third class of first stage primary education for Turkish Teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :