Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Il özel idarelerinde demokratik katılım ve yönetişim uygulamaları

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda Türkiye'deki siyasetin gündemini kamu yönetimi reformları oluşturmaktadır. Bu bağlamda, son on yılda hükümetlerin reform çalışmalarında yerel yönetimlere odaklandığı görülmektedir. Nitekim 2004 ve 2005 yıllarında peş peşe çıkarılan belediye ve il özel idare kanunları bunun kanıtıdır. Bilhassa, önceden işlevselliği olmayan il özel idarelerinin yeni kanun ile işlevsel hale getirilmesi konumuz açısından önemlidir. Bu çalışmada, özellikle il özel idarelerinin yapısı, işleyişi ve yönetişim uygulamaları konusunda yeni kanunun getirdiği yenilikler belirtilmekte ve bunların katılımcılık, verimlilik, etkinlik ve en önemlisi de demokratikleşmeye katkıları anlatılmaktadır.

Özet İngilizce :

Recently, Public Administration Reforms have been on the agenda of politics in Turkey. In this sense, it has been seen that the governments focused on the reforms about local governments in the last decade. Thus, in 2004 and 2005 the municipal and special provincial administration acts issued consecutively prove this best. Particularly, in terms of our subject, with its new act, it is very important to functionalize the special provincial administrations, unfunctional till 2005 In this paper, it is especially stated the reforms of new act in terms of the structure of the special provincial administrations, its running and practices of governance and then explained their contributions to participation, effectiveness and efficiency and the most important one, democratization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :