Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2014 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibn-i abbas’tan rivâyet edilen yusûf u züleyha hikâyesinin nüshalari ve nüshalardan hareketle eserin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar Yusuf u Züleyha hikâyesi, yazılı ve sözlü geleneğin içerisinde yer alarak günümüze kadar gelmiş ve bütün toplumların ilgi gösterdiği dini kaynaklı bir hikâye olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalışmanın esasını, gerek dil gerekse söz varlığı vb. hususiyetlerinden dolayı Eski Anadolu Türkçesi metinlerinden olduğu tespit edilebilen “İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Yûsuf u Züleyhâ Hikâyesi” oluşturmaktadır. Çalışmamızda bu hikâyenin elimizde bulunan yedi nüshası tanıtılacak ve bu nüshalar değerlendirilerek eser hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

From the first periods of the history to today, the story of Joseph and Zulaıkha was transferred to this century included in written and oral folk literature and appeared as a religious story that all societies were interested in. The core of this study consists of the story of Joseph and Zulaıkha that was reported from Ibn Abbas and could be identified as a text from Old Anatolian Turkish in terms of both language and lexis. In this study, the seven copies of the tale that are available will be introduced and information will be given about the literary work assessing the copies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :