Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gözden kaçmış bir xvi. asır şâiri; celâl-zâde mustafa’nın oğlu mahmûd efendi ve konya, istanbul ve edirne medhiyeleri

Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Mahmûd bin Mustafa; XVI. asrın ünlü vezirlerinden Celâl-zâde Mustafa'nın oğludur. İstanbul'da yaşayan, defterdarlık ve divan-ı hümayun kâtipliği gibi üst düzey görevlerde bulunan Mahmûd Efendi, babasının vefatından sonra, kendisine vaad edilen nişancılık görevinin verilmemesi ve yeterince ilgi gösterilmemesi sebebiyle, bir anlamda devlet yönetimine küserek inzivaya çekilmiştir. Sultan III. Murad'ın tahta geçişiyle yeniden sanat ve siyaset sahnesine dönen Mahmûd Efendi'nin Sultan III. Mehmed devrinde, 1596'dan sonra vefat ettiği anlaşılmaktadır. Mahmûd Efendi'nin mürettep bir Divan'ı ve Gencîne-i Letâif isimli nazım-nesir karışık bir eseri vardır. Ancak, Mahmûd Efendi hakkında ne şair tezkirelerinde ve ne de diğer tarihî yahut güncel biyografik kaynaklarda neredeyse hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bu yazıda şairin hayatı, eserleri ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek, daha sonra da Divan'ında bulunan üç şehir medhiyesi ilgililerin dikkatine sunulacaktır.

Özet İngilizce :

Mahmûd bin Mustafa is the son of Celâl-zâde Mustafa one of the famous grandveziers of XVIth century. Mahmûd Efendi who served at prestigious positions at times as an officer in the divan-ı hümayun and at others' as an officer at imperial accounts office. In the aftermath of his father's death as he was not granted the position that he wanted as nişancı as he was not much paid attention, he isolated himself from public bureaucracy. Following to Murad III's coming to throne Mahmûd Efendi returned to the ephere of politics and art and he passed away in the reign of Mehmet III after 1596. Mahmûd Efendi has a collected Diwan and a mixture of manzum and mensur styles titled Gencîne-i Letâif. Indeed no info has been found in the directories of peots or in other biographic records on the author This work gives the reader info on the life, works and literary personality of the poet followed by the appraisal poems of the author for the three cities in his celebrated Diwan.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :