Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gender and language

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

In this review study, the differences between women and men in language learning and acqusition process are examined from different perspectives as sex-based or gender-based theoretically. Basic definitions related to gender and sex in literature review have been presented and discussed by dealing with the findings of various researches. Afterwards, the studies carried out on sex-based differences have been investigated to explain why males and females think and learn differently. On this direction it is discussed how sex-role sterotyping and gender bias begin and develop. In addition, it is mentioned the relationship between language and gender. Finally in this study the effects of sex and gender on first language acquisition and second language acquisiton are defined.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Derleme türü bu çalışmada dil öğrenme ve edinme sürecinde kadın ve erkek arasındaki en önemli farklılıklardan biri kabul edilen cinsiyet faktörü sosyal veya biyolojik temelli olarak iki farklı bakış açısıyla kuramsal olarak ele alınmıştır. Araştırmada öncelikle cinsiyet kavramının alan yazınla ilgili bilimsel çalışmalarda yer alan biyolojik (male-female) ve sosyal (feminine-masculine) açıdan tanımları verilmiştir. Daha sonra kadın ve erkeğin biyolojik temelde farklı bilim alanlarında farklı düşünüp öğrenmeleri ile ilgili araştırmalara yer verilmiştir. Bu bağlamda biyolojik temelli cinsiyet rol ve sosyal temelli cinsiyet önyargılarının nasıl başlayıp geliştiği tartışılmıştır. Ayrıca bu çalışmada dil ve cinsiyetin sosyal yönü arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Son olarak ana dil ve ikinci dil ediniminde cinsiyetin sosyal ve biyolojik temelleri tartışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :