Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genç cinsel suçluların kişilik özellikleri üzerine bir gözden geçirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Adli Tıp ABD1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Birçok çalışmada, genç cinsel suçlulara yönelik yapılan araştırmaların, yetişkin cinsel suçlulara yönelik yapılan araştırmalara göre daha az sayıda olduğu ve genç cinsel suçlulara ilişkin pek çok bilginin yetişkinlere yönelik yapılmış çalışmalardan sağlandığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, yetişkin cinsel suçluların neredeyse yarısının ilk suçlarını gençlik yıllarında işledikleri bilgisi, genç cinsel suçlu popülasyonunun ayrı olarak incelenmesi gerektiğini düşündürmektedir. Doğrudan genç cinsel suçlulara yönelik yapılmış çalışmaların 1970'lerde başladığı ve çok az sayıda olduğu; 1980'lerde ve 1990'larda ise artış gösterdiği görülmüştür. Bu çalışmaların birçoğunun genç cinsel suçlularla ilgili çeşitli değişkenleri incelediği, ancak çok azının özel olarak genç cinsel suçluların kişilik özelliklerine odaklandığı bulunmuştur. Farklı ve daha etkili tedavi yöntemleri geliştirebilmek adına bu popülasyonun kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, genç cinsel suçluların kişilik özelliklerini inceleyen araştırmaları ele almak, bulgular çerçevesinde bir değerlendirme sunmak ve konuya dikkat çekmektir. İncelemeler sonucunda, genç cinsel suçluların heterojen bir grup olduğu ve yapılan araştırmaların çoğunun genç cinsel suçluları kişilik özelliklerine göre alt gruplara ayırdığı görülmüştür. Bununla birlikte, genç cinsel suçluları diğer genç suçlularla ve suç işlememiş gençlerle karşılaştıran araştırmaların bir kısmında, kişilik değişkenleri bakımından gruplar arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmadığı, bir kısmında ise gruplar arasında farklılıklar bulunduğu ve bu farklılıkların tedavi planlamasına etki edebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Several studies states that research on juvenile sexual offenders is not enough and lots of knowledge about juvenile sexual offenders comes from research on adult sexual offenders. However, it is proposed that nearly half of the adult sexual offenders commit their first crimes in their youth. Studies show that research on juvenile sexual offenders is scant during 1970s and started to increase during 1980s and 1990s. Most of these studies examine a variety of features of juvenile sexual offenders, but only a limited number focuses specifically on personality characteristics of them. In an effort to improve different and more effective treatment techniques, unique personality characteristics of juvenile sexual offenders should be understood clearly. The purpose of the current study was to review studies evaluating personality characteristics of juvenile sexual offenders. In the light of examinations, it was observed that juvenile sexual offenders were a heterogeneous group and several studies developed a typology based on personality characteristics of them. However, it was revealed that some studies comparing juvenile sexual offenders with non-sexual offenders and normal population found no significant differences between groups in terms of personality characteristics whereas some other studies found significant differences that could be useful for treatment planning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :