Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2014 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gayri müslimlerle (yahudi ve hiristiyanlarla) ilişkilerde dostluk meselesi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Kur`an ı - Kerim`de “Yahudi ve Hıristiyanları veli/ dost edinmeyin “ manasında

ayetler olduğu gibi, “Kitap ehlinin hepsi bir değildir...” , “sizden önce kendilerine kitap

verilenlerin kadınları... size helaldir.”anlamında dost olmayı gerektiren emir ve

tavsiyeler veren ayetler vardır. Bu makalede bu iki anlayışı ilk bakışta destekler gibi

görünen ayetleri ele alarak, ayetlerde geçen Ehl-i Kitap ve “veli edinmek” ifadesi ile

neyin kastedildiği, yasaklanan dostluğun ne olduğu, barışçı yaklaşımı emreden ayetlerin

ne anlama geldiği, müfessirlerin değerlendirmeleri ışığında ve tarihte Müslüman - Ehl-i

kitap ilişkileri uygulamasının nasıl cereyan ettiği örnekleriyle incelendi. Müslümanlara

karşı düşmanca tavırlar içine girmedikleri sürece gayri müslimlerle ilişkilerin Kur'an-ı

Kerim'in temel prensipleri ve Hz. Peygamber'in uygulaması çerçevesinde barış ve

hoşgörüye dayanır, gayri müslimler İslam toplumu içinde tarih boyunca kendi dini -

kültürel kimliklerini koruyarak güven içinde yaşamışlardır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Kur`an ı - Kerim`de “Yahudi ve Hıristiyanları veli/ dost edinmeyin “ manasında

ayetler olduğu gibi, “Kitap ehlinin hepsi bir değildir...” , “sizden önce kendilerine kitap

verilenlerin kadınları... size helaldir.”anlamında dost olmayı gerektiren emir ve

tavsiyeler veren ayetler vardır. Bu makalede bu iki anlayışı ilk bakışta destekler gibi

görünen ayetleri ele alarak, ayetlerde geçen Ehl-i Kitap ve “veli edinmek” ifadesi ile

neyin kastedildiği, yasaklanan dostluğun ne olduğu, barışçı yaklaşımı emreden

ayetlerin

ne anlama geldiği, müfessirlerin değerlendirmeleri ışığında ve tarihte Müslüman - Ehl-i

kitap ilişkileri uygulamasının nasıl cereyan ettiği örnekleriyle incelendi. Müslümanlara

karşı düşmanca tavırlar içine girmedikleri sürece gayri müslimlerle ilişkilerin Kur'an-ı

Kerim'in temel prensipleri ve Hz. Peygamber'in uygulaması çerçevesinde barış ve

hoşgörüye dayanır, gayri müslimler İslam toplumu içinde tarih boyunca kendi dini -

kültürel kimliklerini koruyarak güven içinde yaşamışlardır. application is based on

peace and tolerance, non-Muslims in Islamic societies their

religion - their cultural identity while preserving in security see we that to live.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :