Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimde kalite geliştirme sürecinde okul değerlendirmenin rolü

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yaşanan ekonomik, sosyal ve politik değişmeler eğitim sisteminin yeniden düşünülmesini gerektirmiştir. Bu noktada eğitimin temel taşı olan okulların amaçlarından biri de değişen çevreye uyum sağlamak olmuştur. Okullar çevreyle daha çok bütünleşmek zorunda kalmış, toplumun okuldan beklentilerinin önemi artmıştır. Dolayısıyla okulların amacının ne olması gerektiği bu amaçlara ulaşma derecesinin nasıl değerlendirileceği, okulların kalitesinin nasıl ölçüleceği tekrar düşünülmesi gereken konular arasına girmiştir. Geleneksel okul denetim modellerinde kontrol odaklı ve sadece öğretmene ve öğrencinin başarısına odaklı bir süreç izlenirken artık okulların özerkliğine dayalı ve okuldaki tüm paydaşları içine alan okul değerlendirme modellerine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Sonuç olarak okulların kalitesini artırmak için okul değerlendirme çalışmaları birçok ülkenin ortak çalışma konusu olmuştur. Başka bir deyişle eğitimin amaçlarının ne olduğu, bu amaçlara ulaşma derecesinin nasıl ölçüleceği ve beklenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl ölçüleceği yeniden düşünülmesi gereken konular olmuştur. Okul değerlendirme çalışmalarının okulların hesap verebilirliğini sağlama ve okulun başta öğrenme olmak üzere her alanda gelişmesini sağlamak için ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Okul değerlendirme günümüzde okulların nerede olduklarını görmek ve nereye gitmek istediklerini ortaya çıkarmak açısından oldukça önemlidir. Ancak burada okulların nasıl değerlendirileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Alan yazın incelendiğinde ortaya çıkan değerlendirme türlerinin her ne kadar farklı yaklaşımları olsa da asıl amacın eğitimde kaliteyi geliştirmek olduğu açıkça görülmektedir. Bu çalışmada okul değerlendirmenin amaçları, okul değerlendirme ile eğitimde kalite geliştirme arasındaki ilişki ve okul değerlendirme türleri incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Nowadays, education system requires rethinking because of certain economic, social and political changes. At this point, one of the purposes of schools has become to get adapted to changing environment. Recently, schools had to be more integrated to the environment and the expectations of the society from schools got increased. Hence,what should be the purposes of schools, how to evaluate the degree of achievement of these purposes, how to measure the quality of schools have been some of the issues that must be reconsidered. In traditional school inspections, school evaluation models were focused on only the control and achievement of students and teachers but nowadays new evaluation models that involve all stakeholders and school autonomy are required. As a result, school evaluation studies have been the common subject in many countries to increase the quality of schools. In other words, the issues, such as what the objectives of education are and how to evaluate the degree of reaching these objectives or how to evaluate the expected outcomes that can be reached have become the issues that must be re-considered. It is possible to claim that, school evaluations studies started to come out to provide the accountability of schools and to have them improve in all areas particularly in learning. Today, school evalution is very important in terms of knowing where the schools stand and what the targets of them can be in future. However, the question of how to evaluate the schools meets us at this point. In literature, it can clearly be seen that, even if all present school evaluation models have different approches, the main purpose of all is to improve the quality of education. In this study, the purposes of school evaluation, the relationship between school evaluation and improving the quality of education and school evalution types are examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :