Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değişim mühendisliği uygulamalarına öngörü sağlamada simülasyon tekniğinin kullanımı

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin zaman içerisinde sonuç odaklılıktan süreç odaklılığa dönmesi ve süreçlerini etkin kullanmak istemeleri bir takım değişiklikleri zorunlu hale getirmektedir. Bu değişiklikler, değişime olanak sağlayan esnek süreçlerde iyileştirmelerle gerçekleştirilebilir. Ancak esnek olmayan süreçlerin rekabetçi konumlarını ve güçlerini yitirmemeleri için radikal değişiklikler yapmaları gerekmektedir. Süreçlerdeki bu radikal, çarpıcı ve temelden gerçekleştirilen değişimler 90’lı yıllarda M. Hammer ve J. Champy tarafından ortaya konulan Değişim Mühendisliği kavramı ile bir manifesto niteliğine kavuşmuştur. Değişim Mühendisliği çalışmalarının sonunda belirsizliklerin çok olması öngörü yapmayı zorlaştırmaktadır. Uygulamacılar için yapılacak değişimi ve sonucunu öngörebilmek, ileride yapılacak olası hataların önlenmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda, bu çalışmada ProModel 7.0 simülasyon programı kullanılarak eski ve yeni süreç arasındaki farkların ortaya konması amaçlanmaktadır..

Özet İngilizce :

In the course of time, many of the companies have turned their strategy from productfocused to process-focused. Because of this reason, the processes have to be used more efficiently. These changing activities are able to become fact with small improvement in flexible processes, but not in inflexible processes which need a radical improvement for protecting competitive advantage. Concept of Reengineering, offered in 90s’ by M. Hammer and J. Champy, has become a manifesto for restructuring of processes. Because of the reengineering applications have indefinite ending; the forecasting of process step becomes difficult. To forecast of changing steps provide to take precautions for practitioners. Thus this paper provides with a basic projection for differences between current processes and new reengineered processes with simulation tools via ProModel 7.0 software and serves for researchers and practitioners

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :