Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyetin ilk yıllarında iktisat politikalarının diyarbakır ve çevresindeki iktisadi yansımaları (1923- 1935)

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Cumhuriyetin ilk yıllarında liberal ekonomi politikalar uygulanmasına rağmen devlet ekonomik faaliyetlerde temel aktördür. 1929 Ekonomik buhranından sonra devletin ekonomi içindeki rolü daha da artmıştır. Devlet, alınan iktisadi kararları uygulamaya geçirmiş bu yolla ülkenin kalkınma ve sanayileşme stratejilerini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu çalışmanın amacı genel iktisat politikaları doğrultusunda alınan kararların yerel uygulamalar çerçevesinde Diyarbakır ve çevresindeki iktisadi etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda öncelikle Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır'da temel sektörlerin mevcut durumları istatistikî verilerle ortaya konulmuştur. Daha sonra bu sektörlere yönelik iktisat politikalarının yerel uygulamaları arşiv belgelerine dayanılarak ele alınmıştır. Bu iktisadi uygulamaların yansımaları yine istatistikî verilerle ortaya konulmuş ve karşılaştırmalı yöntemle analizler yapılmıştır. Böylelikle dönemin iktisat politikalarının ekonomik yansımaları hakkında genel sonuçlara ulaşılarak, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal tartışmalara toplulaştırılmış çıkarsamalar sunulmuştur. Bu çalışmanın sonucuna göre, Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan iktisat politikaları, Diyarbakır ve çevresinde her ne kadar istenilen ekonomik düzeyde bir etki yapmamışsa da gelecek için tasarlanan ekonomik gelişmenin alt yapısını oluşturmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Despite the implementation of liberal economic policies in the early years of the Republic, the chief actor is the presence of the state in economic activities After the. Economic Depression of 1929 state's role in the economy increased. The state had taken to implement the decisions of economic development and industrialization strategies in the country to perform, which in this way worked. The purpose of this study is to reveal the framework of local applications in line with the general economic policies of the economic impact of the decisions taken in and around Diyarbakir. Diyarbakir, the main sectors in this regard the current situation of the early years of the republic, first put forward statistical data. Then, based on archive documents local practices of economic policies in these sectors other aspects are discussed. By means of the eflections of the economic applications of this method, the statistical data and comparative analyzes were carried out has been put forward. Thus, the economic implications of economic policies on the general conclusions reached era, are today presented along with the economic and political controversy aggregated inferences. According to the results of this study, the economic policies applied in the early years of the republic, and around Diyarbakir, although if it was not the desired effect on the economic level of the established infrastructure of economic development designed for the future.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :