Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevre muhasebesinin muhasebenin temel kavramlarından “sosyal

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada çevre muhasebesinin temeli sorgulanmaktadır. Çalışma iki ana soru üzerine kurulmuştur. Birinci soru “çevre muhasebesi nedir?” veya “çevre muhasebesi dendiğinde ne anlaşılmalıdır?”dır. Bunun için yazında geçen çevre muhasebesi tanımları irdelenmiştir. İkinci soru ise “neden çevre muhasebesi?” veya “çevre muhasebesinin temeli nedir?”dir. Muhasebenin temel kavramlarının evrensel olduğu kabul edildiğine göre, çevre muhasebesi konusu, ortak bir referans noktası olması dolayısıyla bu kavramlarından “Sosyal Sorumluluk Kavramı” bağlamında ele alınmıştır. Sonuçta çevre muhasebesinin her şeyden önce bahsi geçen kavramın bir gereği olarak düşünülmesi ve bilimsel temelinin sosyal sorumluluk kavramında aranması gerektiği görüşüne varılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the fundamentals of environmental accounting are discussed. The discussion is around two main questions: (1) “What is environmental accounting?” or “What may be understood from the concept of environmental accounting?” and (2) “Why environmental accounting?” or “What are the basics of environmental accounting?”. As it is assumed that the basic concepts of accounting are universal, the concept of environmental accounting is undertaken under “Social Responsibility Concept”. Consequently, environmental accounting should be considered as a requirement of this concept and its scientific fundamentals should be discussed around social responsibility.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :