Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bütçelenen karın yönetim stratejilerine dayalı kar planlaması modeli ile tahmini

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Geyve Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyacı olan bütçeleme ve planlama süreçleri, standart bütçeleme prosedürleri çerçevesinde yapıldığında işletmelerin stratejilerine cevap verme ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu sebeple, bütçeleme sürecini satış tahminlerinin bir sonucu olmaktan ziyade işletme stratejilerinin bir sonucu haline dönüştürmek gerekmektedir. Bunun için işletme stratejilerini belirleyen ve işletme karını etkileyen işletme içi ve dışı dinamiklerin tespit edilerek anlamlı bir model haline getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada işletme stratejilerine uygun olarak karı etkileyebilecek unsurlar PIMS (Profit Impact of Market Strategies) analizi çerçevesinde değerlendirilerek stratejik kar tahmin modeli elde edilmek istenmiştir. Elde edilen modele işletme içi ve dışı dinamiklerden ölçülebilir nitelikteki bağımsız değişkenler eklenerek stratejik kar tahmini yapılmıştır. Bu kar tahmini satış tahmininden bağımsız ve sadece işletme stratejilerine göre hedeflenen bir kar olarak değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Budgetting and planning process, which is particularly medium and large sized business, can not meet strategies to respond to the need for business if they made standard budgetting procedures framework. Therefore, budgetting process need to convert to a result of business strategies rather than a result of sales forecasts. Thus, inside and outside dynamics of business ,which are determining business strategies and affecting business profits, will be identified and required a meaningful model. In this study, strategic profit estimate model was asked to be obtained by evaluating factors that may affect profit in accordance with bussiness strategies within the PIMS framework. Strategic profit estimates were made from the model ontained by adding measurable independent variables of dynamics inside and outside of business. This profit forecast is independent from sales forecast and it has evaluated as only a profit target based on business strategies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :