Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi toplumunda öğrenen örgütler ve liderlik süreci bağlamında bir örnek olay çalışması

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu1, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
680
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı günümüzde işletmeler açısından bilgi, stratejik bir kaynak haline gelmiştir ve bu kaynağı etkin biçimde kullanabilen işletmeler rekabette üstünlük açısından avantajlı konumda bulunmaktadırlar. Çalışmamızda bu bakış açısından yola çıkılarak bilgi toplumuna geçiş sürecinde öğrenen örgütlere dönüşümün gerekliliği ve bu dönüşümü gerçekleştirme yönünde ise stratejik liderlik yaklaşımının etkileyici, yönlendirici ve sürükleyici rolünün özgün bir örnek kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle denizcilik sektöründe lider konumda bulunan Arkas Holding bünyesinde üç aşamadan oluşan bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte öncelikle “Öğrenen Örgüt Modeli” kapsamında uygulanan ampirik araştırma ile Arkas Holding’in bu modele uyum kapasitesi değerlendirilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen arşiv araştırması ve liderin görüşlerinin değerlendirilmesi ile öğrenen örgüt ve stratejik liderlik bağlamı ortak kriterler kapsamında analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Today, information has become a strategical source in the period of access to the community of information, and the companies using it efficiently has come to a point at which they are more adventageous at competition. In our study, we have armed to evaluate the effective and managing role of the strategic leadership and the necessity of the transformation to the learning organizations in the period of transaction to information community. From this, a study consisting of three approaches has been realized by Arkas Holding which leads the sea-sector. In the course of the study, applicable capacity of Arkas Holding to this model has firstly been evaluated in terms of the Learning Organization Model with an empiricial research. In addition, using the archive searching and evaluating leader’s opinions thus learning organization and strategic leadership concept has been analyzed in terms of common criteria.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :