Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beşinci yılında bilgi edinme hakkı: uşak ili örneği

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Yönetimde açıklığı ve halkın yönetime katılımını sağlayan araçlardan biri, yönetimin halka tanıdığı bilgi edinme hakkıdır (BEH). Türkiye'de 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren BEH Kanunu ve uygulamayı düzenleyen Yönetmelik, açıklığı ve halkın yönetime katılımını öngören maddeler içermektedir. Bu hakkın kabul edilmesiyle birlikte, kamu yönetiminin geleneksel işleyişinin ve halkın kamu yönetimine yaklaşımının değişmesi düşünülmektedir. Araştırmada, halkın BEH'den yararlanarak belediyelere ve valiliklere yapmış oldukları başvuruların belediyelerin ve valiliklerin kararlarına ve sunmuş oldukları hizmetlere yansıması Uşak Belediyesi ve Uşak Valiliği örneği üzerinden incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Right to information (BEH) granted by government to the public is one of the instruments which facilitates participation of openness and participation in government. Right to information act which came into force in Turkey on April 24th, 2004, and the directive which regulates its application, consists of clauses which provide for participation of public to government. It is believed that, now that this act is adopted, traditional operation of public administration and approach of the public to public administration shall change. In this paper, the reflection of applications filed by citizens to municipalities and governor's offices based on BEH onto the decisions made and services provided by municipalities and governor's offices have been examined using the cases of Uşak Municipality and Uşak Governor's Office.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :