Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Benoit hipotezi: seçilmiş oecd ülkeleri ölçeğinde panel veriler yardımıyla analizi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada savunma harcamaları ile OECD üyesi ülkeler için ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönü 1991 – 2008 yılları arası için panel veri yöntemi kullanılarak test edilmeye çalışılıştır. Uygulama sonuçları açısından savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ilk olarak birim kök analizi yapılmış, bunu takiben panel kointegrasyon analizi yapılmıştır. Son olarak nihai modele bağımsız değişkenin bir gecikmesi eklenerek model otokorelasyondan arındırılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study we employ the panel data testing procedure to test causal effect between military expenditure and economic growth in OECD member countries from the year 1991 to 2008. Ampirically, our results suggest that military spendings has negative effects on economic growth. In this study initially unit root analysis has been made and following this step panel cointegration test has been made. Fınally ındependent variables's one lagged was added to model ın order to debug the model from autocorrelatin according to the Durbin-Watson Statistics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :