Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediyelerde tahakkuk esasina dayali muhasebe uygulamalari

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Devlet Muhasebesi, kamu kurumlarında meydana gelen mali nitelikteki olayları kaydeden, sınıflandıran ve raporlar halinde özetleyen ve bu raporları analiz edip yorumlayarak kamu kurumlarıyla ilgili tüm taraflara bilgi sağlayan bir sistemdir. Devlet muhasebesinin önemli bir unsuru olan belediye muhasebesi, geleceği planlamanın, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın önemli bir aracı olarak kabul edilmektedir. Devlet ve belediye muhasebesinde, tahakkuk esaslı kayıt yöntemi benimsenerek; mali işlemlerin muhasebeleştirilmesinde, nakit giriş ve çıkışları esas alınmamakta, mali işlemin gerçekleşmiş olması yeterli görülmektedir. Tahakkuk esaslı devlet muhasebesinde tahakkuk eden gelir ve giderler, nakit akışlarından bağımsız olarak, gerçekleştikleri mali yılın hesaplarına ve raporlarına dahil edilmektedir. Tahakkuk esaslı devlet muhasebesinde, mali işlemlerin bu şekilde kayıt altına alınması, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik kavramı ile tam uyumludur.

Özet İngilizce :

Government Accounting is a system that records, classifies and summarizes in reports the events of fiscal nature occurring in public institutions, and that provides information to all parties about public institutions by analyzing and interpreting these reports. Municipal Accounting, an important element of Government Accounting, is recognized as an important instrument of future planning, accountability and financial transparency. In Government and Municipal Accounting, being adopted accrual- based record method; cash inflows and outflows are not taken into consideration in accounting of financial transactions, the occurrence of financial transactions is observed as sufficient. In Accrual- Based Accounting, accrued income and expenses are included in the accounts and reports of the fiscal year regardless of cash flows. In Accrual- Based Accounting, the record of financial transactions in that way is exactly compatible with the concept of periodicity which is one of the basic concepts of accounting.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :