Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılık sektöründe internet sitesi kalitesi boyutlarının (kriterlerinin) önem derecesinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet ve e-işletmelerin hızla gelişmesi bankacılık ve finans sektöründe internet müşterilerinin artmasına neden olmuştur. Banka internet siteleri internet müşterilerinin bankaları ile temas noktası olmakta ve müşterilerin bankalarına bağlılığını artırabilmektedir. Çalışmanın amacı bankacılık sektöründe internet sitesi kalitesi boyutlarının (kriterlerinin) önem derecesini belirlemektir. Bu amaçla çalışmada internet sitesi kalitesi bilgi kalitesi, hizmet kalitesi, sistem kalitesi ve firmaya özgü kalitede olmak üzere dört gruba ayrılarak hiyerarşik yapı oluşturulmuştur. Geliştirilen hiyerarşik yapı, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yaklaşımından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda hizmet kalitesinin bankaların en önemli internet sitesi kalitesi boyutu olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The rapid development of Internet and e-business has increased internet customers on the banking and financial sectors. Websites are the first point of contact between a company and their customers and can increase customers' loyalty to their banks. The purpose of this paper is to determine the priorities of website quality on banking sector. For this purpose, website quality are decomposed into four groups as information quality, service quality, system quality and vendor-specific quality in this study and then hierarchical structure is established. The hierarchical structure which is developed for this study is evaluated by using Analytic Hierarchy Process (AHP) methodology. Our study shows that the service quality is the most important criteria for website quality of banks

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :