Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız denetim ve önemlilik kavramı açısından yenilenen ticari alacakların irdelenmesi

Yazar kurumları :
DEÜ.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Ticari alacakların tahsilâtındaki gecikmeler, nakit sıkıntısının başlıca nedenidir. İşletmelerin kredibiliteleri ve finansal yapıları bakımından çok önemli olan bu durumun, bilânçolarda da gösterilebilmesi muhasebe ilkelerinin gereğidir. Ancak bunu sağlamak için doğru muhasebe kayıtlarının yapılması gerekir. Finansal tabloların doğru ve tam bilgi içermeleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına uygunluğu bağımsız denetimle test edilmektedir. Ancak muhasebe ilkelerine ve standartlarına uygun finansal tabloların düzenlenmesi, yalnızca bilânçonun düzenlenme tarihindeki işlemlerle ve dip not açıklamalarıyla sağlanamamaktadır. Bunu sağlamak için doğru sınıflama ve hesap seçimin yapıldığı dönem içi kayıtlarıyla başlayan, doğru bir muhasebe süreci gerekir. Ticari alacaklar da gerek bilânçoyu, gerek gelir tablosunu ve hatta fon akım tabloları gibi diğer finansal tabloları dolaylı da olsa etkileyen önemli bir hesap gurubudur. Bu bakımdan bu hesap gurubundaki hesapların dönem içi kayıtları ve dönem sonu işlemleri ayrı bir öneme sahiptir.

Özet İngilizce :

The delays in collecting the trade receivables are main reasons of staying short of cash. It is a requirement of the accounting principles that these facts be shown on the balance sheets, which is important for the credibility and financial structures of businesses. However in order to maintain this standard, correct accounting entries need to be made. Independent auditing is used to test the existence of full and correct data on financial statements which comply with the generally accepted accounting principles and accounting standards. However, preparing financial statements based on accounting principles and standards cannot be maintained just by end of period adjustment entries and footnote explanations. In order to maintain this, a proper accounting process which starts with correct classfification and within term records is required. Trade receivables is an important accounting item that affects both balance sheet and income statement and even indirectly other financial statements like the statement of flow of funds. In this respect, the entries in this accounting item have a special importance both in terms of within term records and end-of-the-term records

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :