Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa hisse senedi piyasalarında inanç temelli endekslerin performanslarının analizi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Etik ve sosyal değerler ekonomi ve finans alanının önemli iki unsurudur. İşletme ile ilgili etik içeren bir haberin, işletmenin değerini %0,5 ile %3 düzeyinde olumlu ya da olumsuz etkilediği birçok araştırmada ifade edilmektedir. Finans dünyası etik ve sosyal değerlere veya inanç temeline göre yatırım kararı verenlere inanç temelli ya da etik temelli endeksler sunmakta ve bu endeksler borsa yatırım fonlarının oluşturulmasında esas alınmaktadır. Bu çalışmada Ocak 2005-Mayıs 2012 arasındaki dönemde STOXX Avrupa İslami Değerler Endeksi (SXISBR) ile STOXX Avrupa Hıristiyan Değerler Endeksi'nin (SXCHR) aylık ve üç aylık getirileri ve riski, STOXX Avrupa 600 Endeksi (SXXR) referans alınarak karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, SXCHR endeksine göre, SXISBR endeksinin sistematik riskinin düşük olduğu, pozitif getiriye sahip olduğu ve daha iyi performans gösterdiği anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

Ethical and social values are two important factors of economical and financial areas. It has been expressed in many studies that information containing ethical issues related with a company affects the value of that company positively or negatively by 0.5% to 3%. Financial world offers faith-based or ethics-based indices to the investors who invest based on ethical and social values or faith and forming exchange traded funds is predicated on these indices. In this study, monthly and quarterly returns and risks of STOXX Europe Islamic Index (SXISBR) and STOXX Europe Christian Index (SXCHR) have been analyzed comparatively taking STOXX Europe 600 Index as the reference for the period June 2005-May 2012. Findings of the study demonstrate that systematic risk of SXISBR Index is lower, it has positive returns and produces better performance compared to SXCHR Index.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :