Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ara dönem gelir tablosu kalemleri yardımıyla yıllık dönem sonu değerlerinin tahmin edilebilirliği

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal bilgi kullanıcılarının işletmenin finansal durumu hakkında doğru, güvenilir ve zamanlı bilgi edinmeleri finansal tablolar ile sağlanmaktadır. Bilginin uygun zamanda sağlanması bir yıldan kısa süreli ara dönem finansal raporlamayı gerektirmektedir. Çalışmada belirli gelir tablosu kalemleri seçilerek ara dönem verileri yardımıyla bunların dönem sonu değerlerinin tahmin edilebilme başarısı değerlendirilmeye çalışılmıştır. 1992-2007 yılları arasında İMKB’ de işlem gören 209 adet “mali sektör dışında kalan” firma üzerinde yapılan analiz sonuçlarına göre, gelir tablosu kaleminin yıl sonuna en yakın olan ara dönem değeri o kalemin yıllık değerinin tahmin edilebilmesinde daha büyük başarı yüzdesine sahiptir.

Özet İngilizce :

Financial information users get the accurate, reliable and timely financial status of any company through financial statements. To get the information in appropriate time requires interim financial reports prepared less than one-year period. In this study, specific income statement items are selected, and through interim period data, these subjects’ values were tried to be predicted for the end-of-period. The analysis conducted with 209 firms “excluding financial sector” trading on the Istanbul Stock Exchange between the years 1992-2007 indicates that the values of specified income statement items in the last interim report predict the annual values more accurately.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :