Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alaşehirli makālî mustafa bey ve mecmualardaki bazı şiirleri

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Aynı mahlas kullanmanın bazı karıştırmalara sebep olduğu, bir şaire ait eserlerin başkasına mal edildiği, bazan hayat hikâyelerinin de bu karıştırmadan payını aldığı bilinmektedir. 16 ve 17. asır biyografik kaynaklarının çoğunda "Makā lî" mahlaslı iki şairden bahsedilir. Ancak daha sonraki bazı biyografik eserlerde bu kayıtlar birbirine karıştırılmış gibi görünmektedir. Meselâ, ünlü biyografi yazarı Bursalı Mehmed Tâhir Bey, aynı şehirden iki Makālî çıkt ığı yolundaki kaydın bir yanılma olduğu tahmininde bulunmuş; Nail Tuman ise onun anılan fikrine itiraz etmiştir. Âşık Çelebi Tezkiresi'nde söz konusu mahlası kullanan tek bir şairden bahsedilmiş; anılan kayıt daha sonra bilinen iki "Mak ālî"den farklı, üçüncü bir "Mak ālî" olarak mütalâa edilmiştir. Bu makalede, edebiyat tarihimizde "Mak ālî" mahlasını kullanmış olan şairlerle ilgili bilgi verilecek; ardından Makālî Mustafa Bey'e ait olduğu tahmin edilen bazı kaside ve gazeller sunulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is known that using the same pseudonym caused some scrambles, a work of a poet that is personalized to someone else, sometimes life-stories sharing of this scramble.Two poet, who have pseudonym of ''Makālî'', are mentioned in most of biographical sources of 16 and 17 century. However, in subsequent works, some biographical records of these seems to be mixed with each other. For example, the famous biographer of Mehmed Tahir Bey from Bursa, presumes an mistake about the record on two "Makālî" from the same city, but Nail Tuman objects to his foregoing idea.Only one poet who uses the mentioned pseudonym in Aşık Çelebi Letter is stated, the mentioned record is deliberated as the third Makali that is different from the twoknown- Makālî later. In this article, information about poets who have used ''Makālî'' pseudonym in literary history will be given, then some eulogies and odes are presented estimated the belongs to Makālî Mustafa Bey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :