Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akran zorbalığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Literatür taraması biçiminde olan bu çalışma ile "Akran Zorbalığı" kavramı ele alınmıştır. Akran zorbalığı, okulların daha güvenli olmalarının ve öğrencilerin toplumsal güvenliklerinin önünde önemli bir sorundur. Bir davranışın zorbalık olarak sayılması için olumsuz davranışta süreklilik görülmesi önemlidir. Okul ortamındaki zorbalık davranışı katılımcılar tarafından paylaşılan rollere sahip olmalıdır. Toplumda tek başına zorba olmak veya zorbalık yapmak mümkün değildir. Çünkü zorbalık toplum içinde meydana gelir ve diğer bireylerin katılımı ile devam eder. Zorba ve kurban olarak adlandırılan roller dışında bireyler tarafından paylaşılan diğer roller de vardır. Akran zorbalığında tek bir davranış çeşidi olduğunu söylemek mümkün değildir. Okullarda zorbalığı önlemek için sistematik çalışmalar yapılmalıdır.

Özet İngilizce :

In this study, which is a literature review, the concept of "Peer Bullying" is discussed. Peer bullying is an important impediment for the safety of schools and students' social security. It is important to see a continuum in the negative behavior in order to consider a behavior as bullying. Bullying in the school environment must have specified division of roles agreed upon by participants. It is impossible being a bully or doing bullying alone in the community, because bullying occurs in a communal environment, and it is maintained with the participation of other individuals. There are also other roles acted out by individuals in addition to the roles of the bully and the victim. It is not possible to say that there is a single type of behavior in peer bullying. Systematic studies should be done for preventing bullying in schools.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :