Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Abdî’nin gül ü nevrûzunda mûsikî terimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Abdi XVI. yüzyılda yaşamıştır. Devrinin padişahları Sultan II. Selim ve Sultan III. Murad'a eserler sunmasına rağmen yeterince meşhur olamamış ve biyografik kaynaklarda kendine bir yer bulamamıştır. Henüz ulaşamadığımız bir divanı ve dört mesnevisi olan şairin Sultan III. Murad'ın isteği ile yazdığı Gül ü Nevrûz'u mutlu son ile biten bir aşk mesnevisidir. Toplamda 2320 beyit olup tek yazma nüshası Manisa İl Halk Kütüphanesinde 2714 numarada kayıtlıdır. Bu çalışmada mesnevi içerisinde geçen musiki terimleri hakkında bilgiler verilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Abdi lived in XVI. century. Although presented works to the sultans of his age – Selim II and Murad III- he could not become famous enough and thus could not find an appropriate position for himself in literary sources. Mathnawi called "Gül ü Nevrûz" by this poet who wrote one divan and four mathnawies. He wrote this mathnawi at Sultan Murad III's request. This work is a love story with a happy ending. It is made up of 2320 couplets and its only hand-written copy ise recorded in Manisa Public Library at number 2714. This works will be given information about music terms that are writed in mathnawi.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :