Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1980-2008 döneminde türkiye’nin dış ticaret hadlerinin analizi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya piyasasında ticaret hadleri, ihraç malları fiyat endeksinin ithal malları fiyat endeksine oranı olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamda dış ticaret hadleri, bir ülkenin sattığı ve satın aldığı malların fiyatlarındaki değişmeler nedeniyle dış ticaretten kazançlı ya da zararlı çıktığını gösteren bir kavramdır. Ticaret hadleri kavramlarını sadece fiyat oranı olarak değerlendirmenin eksik bir analiz şekli oluşturacağı bilindiğinden; iktisat yazınındaki ticaret hadleri sınıflandırmasına bağlı kalarak, fiyat, miktar ve gelir açısından, ticaret hadleri kavramlarını incelemek gerekmektedir. Bu çalışmada, ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisinden ihracata dönük sanayileşme stratejisine geçildiği dönem olan 1980’li yılların başından günümüze kadar olan sürede, Türkiye’nin dış ticaret hadleri; net değişim ticaret hadleri, gayri safi değişim ticaret hadleri ve gelir ticaret hadleri açısından ayrı ayrı hesaplanarak bunların birbirleri ile olan ilişkilerinin analiz ve yorumu yapılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin dış ticaret hadleri ile ilgili oluşturulan analizlerde elde edilen sonuçlar kısaca şöyle özetlenebilir: Son yıllarda Türkiye’nin net değişim ticaret hadlerindeki bozulmaya karşın, ihracat ve verimlilikteki artışa bağlı olarak, gelir ticaret hadleri yükselmiştir.Gelir ticaret hadlerindeki bu yükselme, aşırı değerli Türk Lirasına rağmen, ihracatta miktar artışından kaynaklanmaktadır.

Özet İngilizce :

In the world market, the terms of trade are defined as the ratio of the export goods price index to the import goods price index. Generally speaking, we can say that the terms of trade is a concept showing whether a country is advantageous or losing from the foreign trade because of the changes in the prices of the goods sold and purchased by that country. As we know that the evaluation of the terms of trade being only as a price ratio can be a missing form of analysis, it is necessary to examine the terms of trade from the standpoint of the price, quantity and income depending on the classification of the terms of trade in the literature.In this study, we calculated the terms of trade of Turkey separately from the standpoint of the barter (commodity) terms of trade, gross barter terms of trade and income terms of trade, and we made analysis of and comment on the relations of these elements with each other in the period beginning from the early 1980’s up today which is the period transforming from the industrialization strategy depended on the import substitution to the export-oriented industrialization strategy. The results of the analyses made in this study regarding the terms of trade of Turkey can be summarized as the following: The deterioration in the barter (commodity) terms of trade of Turkey in recent years has been compensated by the increase in the income terms of trade. This increase in the income term is resulted from rising amount of export despite the over-valued Turkish Lira.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :