Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2014 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

17. yüzyil divanlarinda nef’î etkisi

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Nef’î, 17. yüzyılda yaşamış ve hem kendi asrında, hem de kendinden sonraki

asırlarda pek çok şair üzerinde etkili olmuş bir sanatçıdır. “Özellikle kaside vadisinde,

kendisinden sonra gelecek her şairin ustasıdır. Nef’î’den sonra yetişen şairler, ya onu

örnek almışlar, veya örnek almasalar da onun ustalığını takdir etmişlerdir.” (Akkuş

1991:30). Bu etki, şair henüz hayattayken görülmeye başlamış ve divan sahibi şairler

ondan etkilendiklerini nazireler yazmak suretiyle gösterdikleri gibi, şiirlerinde onun

ismini anarak da izhar etmişlerdir. Bu makalede, bir yüksek lisans tezi çalışması

neticesinde incelenen 17. yüzyıl divanlarında tespit edilen Nef’î’nin isminin yer aldığı

beyitler incelenmiş ve bu yüzyılda şairin, o dönem divan şairlerine tesirine bir ışık

tutulmaya çalışılmıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nef’î lived in 17th Century and he influenced on many other poets in both own century and other centuries. “Especially, in ode vale, Nef’î is master for all poets that came after him. The poets which lived after Nef’î, they either imitate from him or they appreciated his master (Akkuş 1991:30). Nef’î was effected on other poets when he still was alive and poets that have Divan showed his influence writing satires and to remember of his name. This article occur as a result of master thesis study. In this study, the divan which was written on 17th Centuries were examined and couplets that includes Nef’î names were detected. As a result the influence of Nef’î in 17th Century divan literatüre was brought out.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :