Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2014 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

16 mart 1921 moskova andlaşmasi’na türk ve rus kaynaklarina göre karşilaştirmali bir bakiş

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

Ekim devriminden sonra Rusya I.Dünya Savaşı’ndan Brest Litovsk  Andlaşması’nı imzalayarak çekilmiştir. Savaştan mağlup çıkan ülkelerden bir diğeri de  Osmanlı Türkiye’si idi. Rusya’da gerçekleşen iç savaş, Polonya Savaşı, Sovyetlerin komünizmi doğuya yayma politikaları ve dünya emperyalizminin temsilcisi olan İngiltere ile karşılaştıkları sorunlar, Sovyetleri Ankara Hükümeti ile yakınlaştırmıştır. Ankara Hükümetinin de bu dönemde Sovyetlere ihtiyacı vardır. Çünkü Türkiye’de Mustafa Kemal Paşa önderliğinde “Misak-ı Milli” çerçevesinde bağımsız milli bir devlet kurmak isteyen hükümet söz konusudur. Çalışmada, Rusya’nın o dönemdeki siyasi ve ekonomik durumu da ele alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, ayrıca bu iki ülke arasında 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Andlaşması’nı doğuran sebepler ve bu dönemdeki siyasi durum, karşılaştırmalı olarak, hem Sovyet tarihçilerinin, hem de Türk tarihçilerinin yorumları ile ele alınmıştır. Andlaşmanın iki ülke arasında yeni bir dönemi başlatmış olduğu da vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

After the October Revolution, Russia withdrew from the World War I signing  the Treaty of Brest-Litovsk. On the other side, the Ottoman Empire was also defeated in  the War. Additionally, the civil war taking place in Russia, the Poland War, and Soviet  policies aiming to spread Communism to the east, and the problems between Soviet  Russia and Britain, the representative of world imperialism, helped the development of friendly relations between the Soviet Russia and Ankara Government. In that period, the Government of Ankara needed the support of the Soviets, because the Government aspired to found an independent State within the “Misak-ı Milli” (National Oath/ national borders) of Turkey under the leadership of Mustafa Kemal Pasha. The present analyzes the political and economical status of Russia during that period. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :