Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabanc dil olarak ingilizce ögretiminde avrupa birligi ortak dil çerçevesine göre b2 düzeyindeki kompozisyonlar degerlendirmek üzere analitik bir ölçme aracının geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Egitim Fakültesi1
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmacılar dil sınavlarının geçerliligi ve güvenilirligi konusuna her geçen gün daha fazla önem vermektedirler. Bu makale, ölçme ve de erlendirmede güvenilir bir ölçme arac kullanmak yoluyla geçerliligin arttırıld bir çalmayı konu alır. Yeni geli tirilen bir ölçme arac ile elde edilen yüksek düzeydeki güvenilirlik bütünsel bir ölçme arac yerine analitik bir ölçme arac seçilmesinden kaynaklad dü ünülmektedir. Ölçme i lemini gerçekle tiren okuyucular n da e itime tabi tutulmasının, okuyucuların ölçme aracın dogru kullanmaların sa lad görülmü tür.

Özet İngilizce :

Researchers are increasingly interested in validity and reliability of language exams. This article describes a study in which scoring validity is increased through the use of a reliable scoring rubric. High reliability scores achieved through the use of the newly developed rubric can be attributed to the choice of an analytic format over a holistic format. Rater training was also found to have a positive effect on increasing raters familiarity with the scoring rubric.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :