Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ürün tasarımı ve çevresel yönetim muhasebesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Düzce Üniversitesi Akçakoca MYO2, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F3
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde önem kazanan ve gelecekte de daha da önem kazanacak çevresel faktörler, dünyadaki bütün ülkelerin daha sorumlu hareket etmesini gerektirmektedir. Çevresel faktörler sadece kamu yöneticilerini ilgilendirmemekte, özel sektör ve bireyleri de yakından ilgilendirmektedir. Çünkü çevresel faktörler bu unsurların bir bileşimi sonucu ortaya çıkmakta ve çevresel faktörleri dikkate alarak faaliyette bulunmak daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle mal ve hizmetlerin neden olacağı çevresel etkiler tasarım aşamasında dikkate alınmalıdır. Bu çevresel etkiler yönetim muhasebesine çevresel boyutun eklenmesiyle daha iyi anlaşılabilecektir.

Özet İngilizce :

Nowadays and in the future, environmental factors getting more important role and by the way it is necessary for all of the countries in the world to act more responsible. Environmental factors not only relate to civil managers but also private sectors and individuals. Because environmental factors occur from composition of these components and it is getting more important to make these activities to consider environmental factors. So, environmental factors which cause from goods and services take into consideration at design phase. These environmental factors can understand well by addition of environmental effects to management accounting.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :