Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına yönelik beklentileri ve iş deneyimleri ile umutsuzluk ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve End
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, üniversite son sınıfta eğitim gören öğrencilerin, kaygı ve umutsuzluk düzeylerini ortaya çıkarmak, ayrıca öğrencilerin işgücü piyasasına yönelik beklenti ve iş deneyimi ile durumluk-sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini, bir fakültede son sınıfta eğitim gören 105'i erkek ve 170'i kız olmak üzere 275 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacıyla Beck ve diğerleri (1974) tarafından geliştirilen "Beck Umutsuzluk Ölçeği", bireylerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger ve arkadaşları tarafından (1964) geliştirilen "Spielberger Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tek yönlü Anova, t testi ve F testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri sırasıyla, 41,63±10,70 ve 42,21±8,65; umutsuzluk düzeyleri ise 4,25±3,93 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, iş bulma ümidi, iş önceliği ile umutsuzluk ve durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında; diğer taraftan iş deneyimi ile umutsuzluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca, cinsiyet açısından öğrencilerin kaygı ve umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this paper it is aimed to measure the level of anxiety and hopelessness of graduate students and to find the relation with these factors and work experience in the labour market to find a job in the future. It is also tried to find the relation with work experience and continues anxiety and hopelessness. The sampling number of 275 university students consist 105 male and 175 female. In this study to determine students' levels of hopelessness, Beck Hopelessness Scale (BHS) which developed by Beck et al (1974) was used. In order to determine the level of state and trait anxiety and we used the Spielberger State-Trait Anxiety Scale which was developed by Spielberger and colleagues (1964). The data were analysed by t test, F test and one way Anova analysis. At the end of the research the state and trait anxiety levels are found 41.63±10.70, 42.21±8.65 in sequence. On the other side hopelessness level is found to have the value 4.25±3.93. According to the findings among the factors; to keep a hope to find a job, job selecting priorities, state and trait anxiety levels and level of hopelessness have significant effect each other. On the other side among the factors having a work experience with hopelessness and trait anxiety levels are related each other. In addition, anxiety levels and hopefulness are some how different according to gender.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :