Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2009 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin 1983 – 2004 dönemi uluslararası yayınlarının ekonometrik analizi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
1023
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye’nin 1983-2004 döneminde uluslararası kabul görmüş akademik dergilerde yayınlanan yayınları incelenmektedir. 1973 yılında 220 olan yayın sayısı 2001 yılında 7806’ya ulaşmıştır. Bu sayı ile Türkiye 2001 yılında dünya bilimine %0.6 katkıda bulunarak dünya sıralamasında 25.sıraya yükselmiştir. Çalışmada üniversitelerde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve kişibaşına düşen GSMH’nın yayın sayısı üzerindeki uzun dönemli etkisini tahmin etmek için Pesaran vd.(2001)’ın önerdiği sınır testi yöntemi ile eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkiye rastlanamamıştır. Kısa dönemli ilişki sonucunda ise yüksek öğrenime ayrılan bütçenin ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yayın sayısı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, publications prepared in Turkey and published in international academic journals between 1983-2004 are examined. The number of publications which was 220 in 1973 increased and reached 7806 in 2001. Turkey ranked 25th in 2001 due to scientific contributions by %0.6 to the world science. In this study cointegration analysis with Pesaran et al. (2001) bounds testing is applied to estimate long term effects on number of publications using GNP per capita and number of students per faculty of letters. As a result of analysis, long term relationship between variables was not found but short term relationship was found. In short term, number of students per faculty of letters and budget of higher education have significant effects on number of publications.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :