Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki havayolu taşımacılığına ilişkin ekonomik düzenlemelerin havayolu işletmelerine etkisinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu1
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

Havayolu işletmeleri ulusal ve uluslararası alanda ekonomik düzenlemelere tabidir. Ekonomik düzenlemeler havayolu işletmelerinin pazara girişlerini, pazara sunacakları kapasiteyi, sunacakları hizmetin fiyatını ve yönetsel işlevlerini etkilemektedir. Bu çalışmada Türkiye iç hat havayolu pazarındaki ekonomik düzenlemeler öncelikle; tarihsel gelişim, pazara giriş, kapasite ve fiyat boyutları açısından incelenmiştir. Ayrıca Türk Havayolu Taşımacılığına özgü ekonomik düzenleme değişimleri de tespit edilerek sunulmuştur. Yapılan incelemelerde en çok havayolu işletmelerinin kuruluşuna yönelik pazara giriş düzenlemelerinin değiştiği görülmüştür. Bu nedenle düzenlemeler ve bunların değişimi pazara giriş güçlüğü açısından tek tek değerlendirilmiştir. Son olarak sözü edilen düzenlemeler ve değişimi havayolu işletmelerinin yönetsel işlevlerine etkisi açsısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

There are national and international economic regulations around the airlines. These regulations affect market entry, capacity, price of the product and the management functions of airlines. In this study the evolution of economic regulations market entry, capacity and price concerning Turkish domestic airlines market are examined. On the other hand, the economic regulations which are unique to Turkish Airlines Market are also revealed and examined. In this study, it is realized that the most changing item is market entry regulations. Consequently, related regulations and variations of them are analyzed from the point of the existence of high barriers to entry. Finally the effects of the aforementioned regulations and the variations of them are examined from the point of airlines management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :