Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de çevre süreli yayıncılığının gelişimi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
602
DOI :
Özet Türkçe :

Çevre sorunlarıyla birlikte çevreye yönelik ilgi düzeyi de artmıştır. Disiplinlerarası bir alan olması yönüyle hemen her disiplin çevreyle ilgilenmekte, araştırmalar yapmakta ve sonuçlarını yayımlamaktadır. Türkiye'de sadece çevreye yönelik olarak yayımlanan süreli yayınlar, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmış ve zamanla önemli gelişme göstermiştir. Türkiye'de çevreye yönelik makale türü yayınlar öncelikle başka alan dergilerinde yer almış ve 1960'lı yıllardan itibaren ise doğrudan çevreye yönelik süreli yayınlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Çevrenin bir uzmanlık ve önemli bir sorun alanı olarak belirmesiyle birlikte de sadece çevreye yönelik makalelerin yer aldığı dergi, gazete ve bültenler yayımlanmaya başlamıştır. Bu araştırma kapsamında Türkiye'de 94 adet çevre süreli yayını belirlenmiş ve bu yayınlar üzerinden çevre süreli yayıncılığının gelişimi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, çevre alanında yayın yapan çeşitli nitelikteki dergi, gazete ve bültenlerin sayısının, 1960'lı yıllardan günümüze kadar olan süreçte sayıca arttığı ancak bunlardan çoğunun yayımının durduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda çevre süreli yayıncılığında, gönüllü çevre örgütlenmelerinin daha etkin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda makale, Türkiye'de çevre süreli yayıncılığının gelişimini dönemsel olarak ortaya koyan bir çalışma olması bakımından önem taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Interest level in environment increased along with the environmental problems. Since environment is an interdisciplinary field, almost all of the disciplines engage in environment, make research about it and publish their results. Periodicals in Turkey, which have been published only about environment, have appeared after the second half of the 20th century and they have seriously advanced in the course of time. Publications like articles concerning environment in Turkey appeared first in the magazines of different field but since 1960s purely environment-oriented periodicals have begun to be drafted and published. Magazines, newspapers and bulletins which exclusively comprise articles about environment were started to be published along with the emergence of the environment as a field of specialization and problems. In this paper, an effort has been made to set forth the development of environmental periodicals. To attain this aim, 94 environmental periodicals being published in Turkey were identified. As a result of the research, it was reported that the number of the magazines, newspapers and bulletins in various characteristics dealing with the environmental issues increased gradually from 1960s to date but it was also found that the publishing of many of them was stopped. Furthermore, it became clear that voluntary environmental organizations were more effective in publishing of the environmental periodicals. In this respect, this article is important since it is a paper which displays the development of the publishing of environmental periodicals in Turkey in terms of periods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :