Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de bölgesel gelişmişlik farkları: bir veri zarflama analizi (düzey-2 bölgeleri)

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de düzey-2 bölgelerinin ölçeklerini ve kaynaklarını görece ne ölçüde etkin kullanabildiklerini, dolayısıyla potansiyellerinin altında katma değer yaratıp-yaratmadıklarını Veri Zarflama Analizi (VZA) ile incelemektir. Bu çerçevede, istihdamın yanında, istihdamın sektörel dağılımının, beşeri sermayenin, kamu altyapı yatırımlarının, girişimciliğin, yeniliklerin, teknoloji düzeyinin ve ihracatın kişi başına gayri safi katma değer (KBGSKD) üzerindeki etkisi yoluyla düzey-2 bölgelerinin ekonomik performansı değerlendirilmektedir. Genelde altı bölgenin görece ölçek ekonomilerinden yeterince yararlanamadığı ve sözkonusu girdilerini (özellikle yenilikleri) oldukça etkinsiz kullandığı; diğer taraftan, kaynaklarını etkin kullanabilen altı en geri kalmış bölgenin kalkınmasında yenilik faaliyetlerinin, istihdamın, girişimciliğin, kamu altyapı yatırımlarının ve teknoloji düzeyinin önemli olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, doğrusal regresyon tahminlerini de dikkate aldığımızda yenilik faaliyetlerinin ve kamu altyapı yatırımlarının sadece geri kalmış bölgeleri olumlu yönde etkiledikleri anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

Aim of this study is to investigate to what extend the level-2 regions (NUTS-2) could respectively benefit from scale economies and could use their resources efficiently, hence how close they could create value added with respect to their potentials in Turkey by implementing Data Envelopment Analysis (DEA). In this respect, through impacts of along with aggregate employment, employment by main sectors, human capital, public infrastructure investments, entrepreneurship, innovations, technology levels and exports on per capita gross value added, the economic performances of the level-2 regions are evaluated. In general six regions respectively could not benefit from scale economies adequately and could use their considered inputs (particularly innovations) inefficiently. On the other hand, promoting innovations, employment, entrepreneurship, public infrastructure and technology level is an initial issue for the rapid development of six least developed regions that could use their inputs efficiently. On the other hand, innovations and public infrastructure have positive impact only on development of the poorest regions when also the linear regression estimates are considered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :