Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk sermaye piyasasında kamu kesiminin ağırlığı

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu1, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
586
DOI :
Özet Türkçe :

Sermaye piyasası, yatırım yapmak isteyenler ile tasarruf sahiplerini buluşturan bir piyasadır. Bina, teçhizat gibi sabit sermaye yatırımlarının finansmanı için yeterli sermayesi olmayanlar, sermaye piyasasından fon toplayabilirler. Gelişmiş bir sermaye piyasası yatırımları artırır ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirir. Ayrıca sermayeyi tabana yayar, girdi maliyetlerini düşürür, likidite sağlar. Türkiye'de yeni gelişen bir sermaye piyasasında, kamu ekonomisinin ciddi bir ağırlığı söz konusudur. Kamunun sermaye piyasasına arz edilen tasarrufları, gelir eksikliğini gidermekte kullanması, sermaye piyasasının etkinliğini düşürmektedir. Özel sektöre akması gereken fonlar, kamunun daha önce almış olduğu borçların geri ödenmesinde kullanılmaktadır. Yüksek faiz vererek borçlanan kamu sektörü, özel sektör yatırımlarını düşürmekte ve dışlamaktadır. Özel sektörün finansman maliyeti, artan faiz oranları nedeniyle yükselmektedir.

Özet İngilizce :

Capital market is a market in which saving holders and investors meet. Individuals and companiess who has inadequent capital for financing building and equipment investments,can obtain funds from capital markets. Advanced capital markets not only cause increase in investments and growth, but also cause diffusion of capital, decline in input costs and higher liqıidity. Public economy has a significiant share in capital markets of countries whose capital markets are developing. Public sector uses funds to finance its deficit, so that efficiency of capital market distorts.Because of borrowing with high interest rate, public sector crowds out private investment .The funds should be flown to private sector is drained by public sector in order to pay public debts.The financing cost of private sector is remaining because of increasing interest rate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :