Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Scrutiny of the implementation process of grounded theory approach in the social sciences

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı1, Sofya Üniversitesi, Yeni İletişim Teknolojileri2
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Grounded theory approach is considered as one of qualitative research methods. In this study conducted, firstly, it is attempted to express the general framework of the issue by explaining the qualitative research. Then, in the second section, grounded theory approach is described in extensive detail. In the third section, the implementation process of grounded theory approach is scrutinized in two dimensions. In this way, the implementation process of grounded theory approach in the social sciences has been scrutinized in full detail. Thus, elucidating the place of grounded theory approach in the social sciences, it is held out much hope of increasing the implementation frequency, and, therefore this study can be consulted as a guide.

Özet İngilizce :

Kuram oluşturma yaklaşımı nitel araştırma yöntemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada öncelikle nitel araştırma açıklanarak konunun genel çerçevesi ifade edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ikinci kısımda kuram oluşturma yaklaşımı tüm yönleriyle anlatılmıştır. Üçüncü kısımda ise kuram oluşturma yaklaşımının işleyiş süreci iki boyutuyla irdelenmiştir. Bu sayede sosyal bilimlerde kuram oluşturma yaklaşımının uygulama süreci tüm detaylarıyla irdelenmiştir. Böylece, sosyal bilimlerde kuram oluşturma yaklaşımının yerinin belirginleşerek uygulanma sıklığının daha da artacağı ve bu çalışmanın da bir rehber görevi göreceği umut edilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :