Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reklamlarda bilim imgesi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü1, Gaziantep Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü2
Görüntülenme :
734
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, reklamlarda bilim imgesinin ne amaçla ve hangi saiklerle kullanıldığı açıklanmaya çalışılmakta ve bu kullanımda başvurulan stratejilere odaklanılmıştır. Bilim, reklamda tanıtımı yapılan ürünlerin işlevselliklerini ve olumlu yönlerini ortaya koyan bir imaj nesnesi olarak kullanılabilmektedir. Çalışmada günümüz toplumu ekseninde reklamların hangi zihinsel aktivitelerden ve mantıklardan faydalandığı, kültürle olan etkileşimi ve reklama ait mantığın neler olduğu üzerinde durulmaktadır. Reklamlar tanıtımı yapılan ürünlerin kendine ait olmayan anlamlarla giydirildiği ve bu anlamlarla ticaretin gerçekleşmesinin sağlandığı araçlardır. Bu çalışmada reklam metinlerinde kurucu aktör olarak bilimin kullanılışı tematik olarak analiz edilmiştir. Analizde dört tematik kategori çıkartılmış ve tartışılmıştır: Uzman Kontrolü ve Denetimi Altında Kalite; "İyi-güzel-doğruyu‟ Vaat Eden Bilim; Mucizeyi Rasyonel Alana Taşıyan Bilim; Kanıtlanabilir Olma Gücüyle Bilim.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to explain the basic objectives and motives of the usage of science in the advertisement and to focus on the strategies of this process. Science is used as an image which promotes the positive features of the products. In this study it is pointed out the role of the mental activities and rational processes that are used, and its interaction with culture in advertisement. Advertisements are the intermediary bodies that pave the way for proceedings of trade by providing pseudo-meanings to the product. In this study the usage of science as the agent for construction of ad‟s texts is analyzed thematically via various newspapers advertisements. Four thematic categories were extracted and discussed: Quality under control and supervision of experts; Science that promises "goodness-beautiful and truth"; Science that carries miracle into the field of rationality; Science that is the most trustable source with provable knowledge with the power of evidence.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :