Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Naki tezel’in türk masalları adlı eserindeki kahramanların rollerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Masal, kültür ve eğitim perspektifinde çocuğun gelişmesinde önemli rol oynayan materyallerden biridir. Masalla büyüyen çocuk, hayata dair gerçekleri somut örneklerle önceden öğrenir. Bu araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Çalışmada masal kavramı tanımlandı ve bir masalda bulunması gereken özellikler belirlendi. Daha sonra Naki Tezel’in yurdun çeşitli bölgelerinden derleyip, yazdığı “Türk Masalları” kitabındaki 23 masal incelendi. Masal kahramanları tek tek tespit edildi. Tespit edilen kahramanların masaldaki rolleri belirtildi. Ayrıca, masal kahramanlarının ve masaldaki olumlu-olumsuz iletilerin, çocuğun gelişimi ve psikolojisini hangi açıdan etkilediği açıklanmaya çalışıldı

Özet İngilizce :

A fable is one of the teaching materials playing significant roles on the child’s development in the perspective of education and culture. A child growing up with fables learns realities of life in advance by concrete examples. This research is the descriptive study based on scanning model. In this study, the concept of fable was defined, and the necessary qualities which it must have were determined. Later, 23 fables in the book of Turkish Fables written and collected by Naki Tezel from various regions of Turkey were studied. Heroes in each fable were separately determined. The roles of defined heroes in the fables were also described. Moreover, it was tried to explain that at what perspective do the heroes and positive and negative messages in the fables influence to the child’s development and psychology

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :