Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Makedonya türklerinde gökyüzü ile ilgili inançlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi, Türk Dili Bölümü1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm milletleri birbirine bağlayan, milli hislerin gelişmesini ve farklı toplulukların bir arada olmalarını sağlayan belli dini ve kültürel inanışlar, özel günler ve birtakım değerler bulunmaktadır. Türk toplumunu da bir arada tutan belli değerler, halk inanışları ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan birtakım uygulamalar söz konusudur. Tarihin hemen her devrinde Türk yaşam alanları birçok inanışa sahne olmuş ve bu inanışlar beraberinde pek çok uygulamayı getirmiştir. Bu kültürel değerler, Türk mirasının temelini oluşturan en önemli hazine sayılmış ve halen de sayılmaktadır. Bu makalemizde Makedonya Türklerinin gökyüzü ile ilgili halk inançları, bu inançların kökenleri ile bu kökenlerin yapı taşlarının incelenmesi söz konusu olacaktır. Makedonya Türklerinden bazı kaynak şahıslarla yapmış olduğumuz derleme çalışmaları sonucu sözlü kaynaklardan edindiğimiz bilgilerin yanı sıra, yazılı kaynaklardan da yararlanarak Türk kültüründe gökyüzü ile ilgili inanç ve geleneklerin Makedonya Türkleri arasında ne şekilde devam ettiğini ele alacağız. Amacımız, Makedonya Türklerinin gökyüzü ile ilgili inanç ve uygulamalarını inceleme yoluyla Türk kültürünün birleştirici özelliklerini belirlemek ve farklılaşmaların hangi noktalarda olduğunu ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

That connects all the nations, and different communities in the development of national feelings in a way that makes them certain religious and cultural beliefs, special occasions and there are some values. In Turkish society that holds certain values and beliefs of the people there are certain practices that occur to them. Belief in almost every period of history has witnessed in many areas of Turkish life and has many applications with these beliefs. These cultural values form the basis of Turkish heritage and are still considered to be regarded as the most important treasure. This article related to folk beliefs sky Turks in Macedonia, with the origins of these beliefs, there will be examination of the roots building blocks. Turks of Macedonia as a result of compiling some of the resources that we have done parties, as well as oral sources, the information gained, the advantage of written sources in the sky in the Turkish culture and traditions of faith among the Turks of Macedonia continue to be what we'll discuss that. Our goal, the Turks of Macedonia in the sky through the review of Turkish culture and unifying the beliefs and practices and determine the characteristics of that which points to reveal the differentiations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :