Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ekonomide çok uluslu şirketler ve türkiye'deki yansımaları

Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
650
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme kavramının farklı aktörleri olmakla birlikte özellikle ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri açısından Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) ilk sıralarda gelmektedir. Farklı ülkelere farklı alanlarda yatırım yapan bu şirketler hem makro ekonomik hem de sektörel canlılık kaynağı olabilmektedirler. Teknoloji, istihdam, Know-how, yönetim, yenilik ve dış pazarlara erişim gibi katkıları da olması küresel düzlemde her gelişmişlik düzeyindeki ülkenin bu şirketlere olan talebini canlı tutmaktadır. Türkiye de bu ülkeler gibi bir çaba içinde olup, yabancı yatırımları cezp etme konusunda yoğun çaba sağlayan ülkeler arasında gelmektedir. Çalışmada küresel bir ekonomi ve yönetim anlayışına sahip Çok Uluslu Şirketlerin dünya ekonomisindeki tarihi ve ekonomik rolüne değinildikten sonra, ÇUŞ'ların Türkiye ekonomisindeki yeri, katkıları ve her iki tarafın birbirleri için sağladıkları potansiyel değer inceleme konusu yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

Although the concept of globalization has different actors, Multinational Companies (MNCs) is in the first place of especially in terms of economic and socio-cultural impacts. Those companies that invest in different areas in different countries can be a source of both vitality of sectorial and macroeconomic. Also they have contributions as technology, employment, Know-how, management, innovation and access to foreign markets and they keep at the each level of development countries' demand on these companies in a global stage. Turkey has an effort likes these countries to attract foreign investment among the countries. In this study, after touching on the subjects of Multinational Companies with a global understanding of economics and management whose historical and economical role in the world economy, it is researched that contributions of MNCs and their potential value which provide to each other in Turkey's economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :