Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kasabalı dülekzade mehmed nûrî efendi ve bazı şiirleri

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

19. asır, Divan edebiyatı geleneğinin önemini yitirerek çöküşe geçtiği ve yerini yeni bir edebiyata bırakmaya başladığı bir dönemdir. Böyle bir edebiyat ortamı içinde yetişen şairler bir yandan 17. ve 18. yüzyılda yaşamış usta şairlerin yolundan gitmiş, öte yandan da dönemin sosyal ve siyasal durumundan da etkilenerek eski şiir geleneğinden uzaklaşmışlardır. İşte biz bu çalışmamızda 19. asrın ikinci yarısı ile 20. asrın ilk yılları arasında yaşamış olan Kasabalı Mehmed Nûrî Efendinin hayatı ve şiirleri üzerinde durmaya çalışarak şairin hangi edebî geleneğe ait olduğunu ortaya koymaya çalışacağız.

Özet İngilizce :

19th century is a period in which the tradition of classical Ottoman poetry collapsed by losing importance and began to give way to a new literature. The poets that grew such a literary environment, on the one hand, went to the path of the master poets lived in the 17th and 18th century; on the other hand they distanced from the tradition of poetry by inspiring social and political situation of that era. In this study, we will seek to demonstrate which literary tradition the poet belongs to by trying to stay on the life of Kasabalı Mehmed Nûrî Efendi, lived between the second half of the 19th century and first years of the 20th century, and his poems.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :