Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Izlek bağımlılığı işletmelerin yok olmasına neden olabilir mi? farklı sektörlere ilişkin örnekler üzerinden bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın temel amacı; işletmelerin, tarihsel süreçleri boyunca izledikleri iş modeli veya stratejilerin durağan bir izlek haline gelip yok olmalarında (ölmelerinde) rol oynayıp oynamadığının belirlenmesidir. Bu çerçevede çalışmanın sorunsalı, izlek/yol bağımlılığı işletmelerin yok olmasına neden olabilir mi? biçiminde ifade edilebilir. Çalışmanın sorunsalının çözülmesi amacıyla Çanakkale ilinde kurulmuş fakat çeşitli nedenlerle faaliyetine son verilmiş/kapanmış, farklı sektörlere ait küçük ve orta ölçekli işletmelerin öykülerinin incelenmesine dayalı örnek olay yöntemi (case study) ile bu işletmelerin sahip/kurucu ve/veya yöneticileri ve Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticileri ile yapılan mülakat/görüşme yöntemlerinden oluşan karma nitel bir yöntem kullanılmıştır. Nihai olarak incelenen işletmelerin tarihsel süreçlerinde -maddi içerikli veya değil- yatırım yaptıkları ve dolayısıyla vazgeçemedikleri iş, örgüt ve/veya yönetim modelleri, tedarik zincirleri gibi izleklere bağlanarak yok oldukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to determine whether or not organizations' strategies or business models which have been pursued by organizations through their historical processes and has become a static path, play roles in organization's death. In this framework the research question of this study can be expressed as; "Does path dependence leads to death of organizations?" To achieve purpose of the study we use a mixed method that has been formed with case studies and interviews and in this context we analyzed some closed organizations from Canakkale region. Eventually it has been determined that organizations died due to some reasons such as business, organization and/or management model and supply chains that have been created by organizations as paths through their historical process via financial or not investment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :