Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Interaktif karar kuramı bağlamında rekabetin nedenselliği üzerine bir çözümleme

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü MUĞLA1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2, Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F.İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlar arasında rekabetin varlığına ilişkin çok sayıda geçerli neden sayılabilir. Bu çalışma insanlar arasındaki rekabetin nedenselliğine ilişkin bilimsel olarak gözlemlenebilir üç temel parametre (güven, güç ve kişilik) önermeyi hedeflemiştir. Bu unsurlar çalışmada değerlendirme altyapısı olarak seçilen İnteraktif Karar Kuramı’nın kavramsal doğasına uygun olarak çıkarsanmıştır. Kuramsal olarak önerilen üç parametrenin (güven, güç ve kişilik) ampirik olarak test etmeye uygun olduğu düşünülmektedir. Bu üç unsurun İnteraktif Karar Kuramı ışığında rekabetin nedenselliğini anlama ve açıklamada kullanılıp, işbirliği ve uzlaşmanın sağlanmasına katkısı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

There are many reasons for competition among why people do compete. This study aims to offer three main parameters (personality, power and trust) which can be scientifically observed. These are inferred to represent the nature of interactive decision theory. Emprically proposed three parameters (personality, power and trust) are thought to be suitable in testing scientifically founded evidence and against universial validity. In the frame of postulate of interactive decision theory, these three concepts are thought to contribute to an understanding of the causality of competition, collaboration and recounciliation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :