Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Inovasyon ve stratejik yönetim sinerjisi: stratejik inovasyon

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
774
DOI :
Özet Türkçe :

İçinde bulunduğumuz "hızlı değişim çağı" işletmelerin rekabet koşullarını değiştirmiştir. Günümüzde işletmelerin rekabet edebilirlikleri değişime ayak uydurmaları ve müşterilerin değişen ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hareket etmelerine bağlıdır. Bu noktada özellikle işletmelerin –inovasyon yönetimi- kavramını çalışma alanlarının bir parçası haline getirmeleri hayati bir önem taşımaktadır. Başarılı birçok işletmenin stratejilerinin inovasyon yönetimi temelinde inşa edildiğini görmekteyiz. Bugünün ekonomik çevresi, örgütlerin farklı değer yaratmasına gereksinim duymaktadır. Bunu sağlamanın yolu strateji ve inovasyon arasındaki sinerjiyi oluşturmaktan geçmektedir. Örgütlerde karlılık ve büyümenin artırılmasındaki en önemli etkenlerden biri inovasyonel (yenilikçi) yeteneklerin geliştirilmesidir. Stratejilerin verimli bir şekilde yaşama geçirilmeleri kısa sürede gerçekleştirilmelerine ve yönetimin büyüme ve sürdürülebilirlik için yeni yollar bulmasına bağlıdır. İnovasyon çalışmalarından elde edilen kazanımların etkisini göstermenin en iyi yollarından biri etkin bir şekilde strateji ve inovasyonun birlikteliğinin göz önünde bulundurulmasıdır. Bu çalışmanın amacı stratejik inovasyonun önemini ortaya koymak, yapısını ve unsurlarını analiz etmek ve stratejik inovasyona yönelik geliştirilen yönetim kavramı etkilerini değerlendirmektir.

Özet İngilizce :

The recent "era of rapid change" has changed the conditions of business to compete and keep pace to change is dependent on how they move according to the changing needs of customers in line with their requests. All this point, it is specially very important fort he business to give vital importance to the concept –innovation management- as a part of their area of work. In order to do this, businesses strategies are needed to be created based on innovation management. It is seen that many successful businesses in our environment has built their strategies on innovation management. In today's economic environment, organizations are required to create differentiable value. To do so requires a certain synergy between strategy and innovation. Enhancing the innovative ability in organizations is one of the most important levers to increasing profitability and growth in organizations. Productive lives of strategies are in fact getting sthorter, and it is growing imperative for management to find new avenues for growth and sustainability. Successful value creatin will require organizations to invest in undervalued business, platforms, consider untapped customer insights, or agressively pursue an underexploited capability or positioning advantage. One of the best ways to illustrate the impact of the innovation gain is to consider examples where strategy and innovation effectively co-exist. The aim of this study is to handle the importance of strategic innovation and analyze the structure, elements and the effects of it on developing management concept

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :