Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizirnâme’de eğirdir ve eğirdirli velîler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi1
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Hamidoğulları Beyliği’nin başkentliğini yapmış olan Eğirdir tarih içerisinde tasavvufî ve edebî simalar yetiştirmiştir. Eğirdir Zeynî Zâviyesi Şeyhi Mehmed Çelebi de bunlardan biridir. Şiirlerinde Muhyiddîn ve Dolu mahlaslarını kullanmıştır. Hızırnâme şâirin en önemli eseridir. Bu çalışmada Hızırnâme’de anlatılan Eğirdir şehri ve Eğirdirli evliyalar hakkında bilgiler verilecektir.

Özet İngilizce :

In history Eğirdir that was Hamidoğulları Beyliği’s capital growth sufistic and literary persons. Seyh of Eğirdir Zeyni Zaviye Mehmed Çelebi is one of these too. He used Muhyiddîn and Dolu nicknames in his poem. Hızırname is poets most important work. İn this work we will give informations about Eğirdir city and Eğirdir’s saints in Hızırname.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :